تیپ پوستی خود را بشناسید

تیپ پوستی خود را بشناسید پوست یک مرز آسیب پذیر میان انسان و جهان است. او…

درماپن دیجیتال پاپ

دستگاه درماپن دیجیتال پاپ چیست؟ درماپن دیجیتال پاپ وسیله ای الکترونیکی است که به شکل قلم بوده…

دایود لیزر حذف موهای زاید – کارکرد ، مزایا و محدودیت ها

دایود لیزر حذف موهای زاید – کارکرد ، مزایا و محدودیت ها ازمیان تمام روشهای موجود در بازار حذف موهای زاید…

عوارض جانبی دایود لیزر (حذف موهای زاید )

What are the Real Side Effects of Laser Hair Removal? عوارض جانبی دایود لیزر (حذف موهای…

عملهای جراحی زیبایی

آیا شما از شکل و ظاهر صورت یا یکی از اندامهای خود رضایت ندارید؟ عمل جراحی…

پیشگیری و حذف چین و چروک

چین و چروک بطورطبیعیهمهبتدریجدچارچینوچروکمیشوند.همراهباافزایشسنفیبرهایلایههایزیرینپوستشکستهشدهوچینوچروکهاپدیدارمیشوند.  عوامل محیطی مانند نور خورشید و عادات شخصی مانند سیگار کشیدن میتواند…

بوتاکس زیبایی(سم بوتولونیوم)

تزریق بوتاکس حتی در افراد جوان درمان سریع و موثری برای خطوط چهره و چروکهای حاصل…

لیزر حذف موهای زائد

لیزر حذف موهای زائد حذف موهای زاید بالیزر روشی بدون درد و موثر برای حذف وکاهش…