رافوس (دستگاه آر اف دیاترمی)

Rafos رافوس (دستگاه آر اف دیاترمی)

رادیوفرکانسی چیست؟

Rafos رافوس (دستگاه آر اف دیاترمی) عبورذرات شارژ شده
دریک مداربسته بصورت امواج الکترومغناطیسی،تولیدجریان رادیو فرکانس می نماید.
زمانی که امواج رادیوفرکانس ازیک بافت عبور می کنند،

بامقاومت بافتی مواجه شده،انرژی خودرابصورت افزایش دما دربافت موردنظراعمال می کنند.
هرچه مقاومت بافت هادربرابر عبور جریان بیشتر باشد،
میزان افزایش دما درآن بافت بیشتراست و از آنجائی که بیشترین مقاومت مربوط به پوست وبافت چربی است
عبورجریان رادیوفرکانس موجب افزایش دما دراین بافت هامی شود.
بسته به فرکانس دستگاه ومیزان مقاومت بافتها،سیستمهای مجهز به رادیوفرکانس،دارای مکانیسمهای اثرمتفاوتی هستند.

مکانیسم اثرامواج رادیوفرکانس:

1.اثر در پوست: امواج رادیوفرکانس باافزایش دمای درم تاحدود 60-55 درجه،موجب تحریک فیبروبلاستها به ساخت کلاژن می شود.
ازطرف دیگر درایند ما،Collagen Remodeling اتفاق می افتد،
که نتیجه آن،تبدیل کلاژن های آسیب دیده،به انواع دارای حداکثر قدرت بیولوژیک است.
این مکانیسم،باافزایش قوام والاستیسیته پوست همراه بوده،
لیفتینگ وجوانسازی پوست و رفع ضایعات پوستی راکه نیازمندترمیم
ساختارکلاژن وافزایش Turn Over سلولی هستندراموجب می شود.
جهت دستیابی به حداکثرنتیجه درمانی درپوست،یک هندپیس تریپلاردردستگاه رافوس تعبیه شده است.
این هندپیس دارای توان بالای یاست وفاصله بین الکترودهای آنطوری تنظیم شده است
که حداکثرعمق نفوذ تا پوست بوده،افزایش حرارت درچربی هیپودرمی اتفاق نیافتد.

2.اثردربافت چربی:

مقاومت بافت چربی به امواج رادیوفرکانس تاحدی است که موجب افزایش دمای بافت چربی شده،لیزچربی را موجب می شود.
ازطرف دیگر،افزایش جریان خون و لنف که ناشی ازافزایش حرارت دربافت چربی می باشد،
موجب کمک به درمان ظاهرپوست پرتقالی سلولیت خواهد شد.
دستگاه رافوس جهت اثردربافت چربی از پروبهای مونوپلارCET و RET استفاده می کند.
جهت ازبین بردن چربی درنواحی باضخامت کمترونیزرفع ظاهرپوست پرتقالی سلولیت،
پروبCET وجهت رفع چربی های موضعی باضخامت بیشتر،ازپروبRET استفاده می شود.

کاربرد Rafos :

-ازبین بردن چربیهای موضعی نواحی باضخامت زیادچربی نظیرشکم،پهلوها و رانها،توسط پروب بزرگ باعمق نفوذ بالا
-درمان تجمع موضعی چربی درنواحی باضخامت چربی کمتر نظیر غبغب وبازو
-کاهش نمای پوست پرتقالی سلولیت توسط افزایش جریان خون موضعی
-افزایش قوام پوست و لیفتینگ،توسط تحریک فیبروبلاستهابه ساخت کلاژن،وافزایش Remodeling کلاژن
-ازبین بردن چین وچروک ظریف صورت،توسط افزایش کلاژن سازی درم
-بهبود فرورفتگی ناشی ازاسکارهای هیپوتروفیک نظیر اسکار آکنه و…
-پرکردن منافذ باز پوستی
-جلوگیری ازبروز شلی وافتادگی پوست بعدازرفع چربیهای موضعی،توسط افزایش کلاژن سازی
-کاهش دردمفاصل دربیماران مبتلابه آرتریتروماتوئید و Frozen Shoulder

مزایای استفاده از Rafos :

– سنسورحرارتی مادون قرمز (IR) ،جهت کنترل اتوماتیک دمای الکترود فعال وجلوگیری ازسوختگی پوست بیمار در حین درمان
-قابلیت کنترل Intensity شدت جریان
– دارای دوفرکانس متفاوت،جهت تغییرعمق نفوذ
– مجهز به 5 LCD
– مجهزبه پروب های باسایزمتفاوت،جهت کاربرروی مناطق مختلف بدن
– مجهزبه هندپیس تری پولارجهت جوانسازی
-مجهزبه هردونوع پروب CET و RET
-دارای 4 حالت Continuous , 60% on – 40% off , 50% on -50% off , 40% on – 60% off
قابلیت تنظیم واستفاده ازحالتهای فوق،امکان ایجاد دمای بیشتر در لایه های
عمقی رابدون آسیب و ایجاد درد و ناراحتی درلایه های سطحی پوست پدید می آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.