کویتیشن لاویترا

cavitation System Luvitra twin Ultra کویتیشن لاویترا

 

کویتیشن لاویترا

کویتیشن لاویترا روشی است مبتنی بر اصل فیزیکی:
زمانی که حباب های پرانرژی ریز درداخل مایعات به حرکت درمی آیند
به داخل سلول نفوذ کرده وباارتعاش شدید سبب تخریب سلول میشوند
دربدن نزدیکترین بافت به مایع چربی بوده وبراین اساس میتوان سلولیت و چربی موضعی راازبین برد.
این سیستم یک روش غیر تهاجمی بوده وجهت درمان سلولیت وچاقی موضعی
درنواحی شکم ، پهلوها ، ران ، ساق ، بازو و پشت قابل اجرااست
از این روش درناحیه سر ، گردن وسینه ونواحی ژنیتال وgroin نمیتوان استفاده کرد .

پس از بلوغ ، تکثیر سلول های چربی متوقف می شود ، در نتیجه تعداد سلول های چربی در بزرگسالان ثابت است

اما اندازۀ این سلول ها می تواند در اثر افزایش وزن ، تغییرات هورمونی ، مصرف Fast Food و عدم تحرک و استرس زیاد
تا چندین برابر اندازۀ نرمال آن افزایش یابد.متاسفانه همۀ ما به نوعی درگیرعوامل یاد شده هستیم.
سلولیت هم نوع دیگری از بافت دارای چربی می باشد که در مناطق خاص بدن تجمع یافته ، افزایش سایز ایجاد میکند
و به شدت تناسب اندام فرد را از بین می برد. سلولیت هم در خانم های چاق و هم در لاغرها وجود دارد
و باعث ناصاف شدن سطح پوست می گردد . سلولیت اغلب خانم های بزرگتر از 20 سال را درگیر می کند و انواع گوناگونی دارد.

هرقدر مناطق درگیر و میزان چاقی های موضعی کمتر باشد ، زیبائی و تناسب اندام فرد بیشتر و بارزتر است.
داخل ران ، خارج ران ( Saddle Bags) ، بازوها( Uper armsf ) ، (Bingo Wings ) ، پهلوها  (Love Handle )، دورشکم ( Spare tyre ) و باسن
شایعترین مکان های تشکیل سلولیت و چاقی های موضعی می باشند
و یک رژیم غذائی کم کالری معمولاً برای درمان چاقی های این مناطق کافی نیست.

روش های متعددی برای بهبود تناسب اندام پیشنهاد می شود

از جمله رژیم ، ورزش ، روشهای جراحی و تکنیک های جدید و غیر تهاجمی
. اولتراسوند – کویتیشن لاویترا از جملۀ جدیدترین این روشهاست .

انجام کویتیشن لاویترا در بافت چربی ، سبب تشکیل حبابهای ریز در اطراف سلول های چربی می شود
که به شدت تحت تاثیر امواج اولتراسوند ، در حال لرزش و فوران می باشند ، برخورد این حبابها با دیوارۀ سلول های چربی و ترکیدن
آنها سبب پارگی دیوارۀ سلول و بیرون ریختن چربی درون سلولی ( تری گلیسرید) و خروج آب درون سلولی می گردد.

آب درون سلولی بوسیله سیستم درناژ لنفاوی تخلیه و در کلیه ها به شکل ادرار دفع می شود.

از این رو یکی دو روز بعد از انجام کویتیشن لاویترا دفعات ادرار افزایش می یابد.تغییر رنگ و بوی ادرار هم در بعضی بیماران چاق دیده شده است .

و اما چربی درون سلولی ( تری گلیسرید ) که با کویتیشن آزاد شده
بوسیلۀ آنزیم ها به گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد تجزیه می شود.
گلیسرول نوعی چربی محلول در آب است که پس از کویتیشن وارد گردش خون می شود
و هر سلولی که نیاز به انرژی دارد آنرا از خون دریافت کرده
به مصرف سوخت و ساز ( متابولیسم ) می رساند.
اسیدهای چرب (غیرمحلول در آب ) بوسیلۀ سیستم گردش لنفاوی به کبد برده می شوند
و در آنجا به مولکول های دیگری تبدیل می شوند
و مثل گلیسرول در سلولها به سوخت و ساز می رسند.

همانطور که خواندید ، در هر جلسه کویتیشن , تعدادی از سلولهای چربی از بین میروند

و چون تکثیر آنها غیر ممکن استپس درمان با کویتیشن ماندگار و همیشگی است.
درواقع بدون جراحی و کاملاً ایمن توانسته ایم با کمک کویتیشن سلول های چربی را از بین ببریم .
اثر کویتیشن تا 3 ماه در بافت چربی ادامه دارد و همینطور بهتر می شود.فاصله بین جلسات ،
به ازای هر 1 ساعت کویتیشن ، 7 الی 15 روز است
و کل درمان در 5 تا 20 جلسه انجام می گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.