پیکوسور ( حذف تاتو )

پیکوسور ( حذف تاتو )

کارهایی که با این لیزر میتوان انجام داد:

  1. حذف تاتو
  2. احیای پوست
  3. حذف ضایعات رنگدانه ای

با توجه به طول پالس کوتاهی که این لیزر دارا میباشد فراتر از عمل فوتو ترمال عمل میکند
بدین معنی که بجای گرم کردن ناحیه مورد نظر و  استفاده از خاصیت موجی نور ازخاصیت ذره
ای نور لیزر میباشد.
که تاثیر آن ایجاد اثر فوتو مکانیکی شدید که باعث ایجاد یک فشار فوتو مکانیک(فشار موج) در ناحیه است درمان را انجام می دهد.
این نوع درمان فواید زیادی را نیز دارا میباشد که یکی از آنها این است که به پوست اطراف ناحیه آسیب کمتری وارد میشود .
از این نوع درمان برای درمان تتوهایی با  رنگهای تیره و آبی و سبز تیره  و همچنین خالکوبی هایی که قبلا نیز درمان شده اند و آثار آنها باقیمانده میتواند ازبین ببرد.

مقایسه پیکوسور و فن آوری نانو

برخلاف لیزرهای سنتی کهطول پالس آنهادرحد نانومتر میباشدو بااستفاده ازاثر فوتو ترمال عمل درمان راانجام میدهند
دراین روش از تکنولوژی فشار موج استفاده میشودتا ذرات جوهر را به ذرات کوچکتر تبدیل کند که به راحتی این ذرات از بدن دفع شود.

ویژگی پالس های فوق کوتاه
پهنای پالس های پیکو ثانیه 100 برابر کوتاهتر از نانوثانیه میباشد.
خاصیت فوتو مکانیکی که از خاصیت ذره ای نور استفاده می کند فقط در پالس های فوق کوتاه ایجاد میشود.
با این پهنای باند شار مورد نیاز نصف شار مورد نیاز در لیزر کیوسوئیچ با پالس نانو میباشد.
 
 
در شکل زیر مقایسه عملکرد لیزر های مختلف بر روی تتو ها را نشان میدهد:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.